Berberine

Berberine

Berberin, Berberis vulgaris, Berberis aquifolium, Hydrastis Canadensis ve Coptis chinensis gibi pek çok bitkide bulunan doğal bir alkaloiddir. Halk arasında diken üzümü, kadın tuzluğu, karamuk gibi isimlerle de anılmaktadır.

Geleneksel Çin Tıbbında binlerce yıldır kullanılmasına rağmen son yıllarda özellikle kan şekeri kontrolü, kolesterol metabolizmasına olumlu etkileri (total kolesterol ve trigliserid düşürücü etki) ve anti-mikrobiyal etkleri ile diyabet, insulin direnci, polikistik over ve kolesterol tedavisinde ilaç olarak kullanımı da artmıştır.

Berberin etki mekanizmalarına bakacak olursak;

 • GLUT4 upregülasyonu (Glukoztaşıyıcı tip 4)
 • AMPK aktivasyonu (5-adenozilmonofosfat ile active edilmiş protein kinaz): Metabolizmanın ana anahtarı olarak adlandırılır.
 • Adipogenesi(yağ dokusu yapımı) regule eder
 • GLP1 stimulasyonu (Glukagonbenzeri peptid1)
 • İnsan protein tyrosine fosfataz 1B supresyonu
 • Pankreatik GPR40 stimulasyonu
 • Bağırsaklarda alfa-glukosidaz aktivitesini azaltarak şeker emilimini azaltır
 • İnsülinomimetik (insulin benzeri) etki
 • Anti-platelet etki (kan sulandırıcı etki)
 • Kardiyovasküler sistemde koruyucu etki

Berberis vulgaris vemetforminin adlı oral anti-diyabetik ilaç ile benzer mekanizmalarla etki etmesine karşın Berberin’in antimikrobiyal etkinliği ile bağırsak florasına olumlu etkiler yaratması, anti-platalet etkisi ile kan sulandırıcı etki göstermesi, anti-inflamatuar ve de anti-oksidan etkileri ile vücut direncini arttırması gibi üstünlükleri vardır. Berberin ve metformin, tip 2 diyabet ve insulin direnci olgularında ihtiyaç halinde birlikte de kullanılabilmektedir.

Berberin CYP2D6, CYP2C9, CYP3A4 gibi sitokrom P450 sistemini baskılar. Bunun sonucunda özellikle ‘Coumadin’ gibi kan sulandırıcı ilaçlar başta olmak üzere bazı ilaçların atılımını değiştirerek etkileyebileceği de unutulmaması gereken önemli bir noktadır.

Sıklıkla kullanıldığı durumlar:

 • Diyabet ve insulin direnci
 • Total kolesterol ve trigliserid yüksekliği
 • Polikistik over
 • Bağırsak flora bozukluğu
 • Antioksidan desteği olarak
 • Obesite
 • Radyoterapi tedavisi sırasında yan etkileri azaltmak için

Sonuç olarak Berberin, anti-diyabetik, anti-enflamatuar, antioksidan, antimikrobik ve kolesterol düşürücü etkilere sahip bitkisel bir destek olarak uygun hastalarda tedavilerimizde kullandığımız bir üründür.

Makalelerimiz