Bilgisayar Kullanımı ve Ergonomi

Bilgisayar Kullanımı ve Ergonomi

Gerek teknolojik gelişmeler gerekse pandemi ile artan bilgisayar kullanımı ve hareketsiz bir yaşam tarzı ile günlük hayatımıza maalesef giderek artan oranda ergonomik ve postür bozukluğuna bağlı sorunlar giderek artan oranda girdi.

Amerikan Ortopedi Akademisi Postür Komitesinin tanımına göre postür, iskelet parçalarının, vücudun destek yapılarını zedeleme ve ilerleyici bir bozulmadan koruyacak şekilde düzgün ve dengeli dizilişidir.

Bilgisayar kullanımının sırt ve boyun ağrıları, el bileği problemleri gibi kas iskelet sistemi sorunları oluşturması kişisel ve fiziksel faktörlere bağlıdır. Kişisel risk faktörleri; yaş, cinsiyet (kadınlarda risk fazla), yüksek vücut kütle indeksi, düşük fiziksel aktivite düzeyi ve sigara kullanımı şeklinde iken, fiziksel risk faktörleri ise, postür bozukluğu, zorlanmalı hareketlerin tekrarı, oturma postürü ve uygun olmayan ergonomik koşulları içermektedir.

Pamukkale Üniveristesi’nde 2014 yılında üniversite öğrencilerinde yapılan masaüstü bilgisayar kullanımının boyun ağrısına etkisini araştıran bir çalışmada öğrencilerin %55.7 sinde boyun ağrısı saptanmış ve en önemli etkenin uygun olmayan postürde bilgisayar kullanımı olduğu belirlenmiş. Bu çalışmada monitörün üst hizasının göz hizasında olanlarda, klavyenin monitörün sağ tarafında olanlarda, oturma pozisyonu nötral olanlarda daha az ağrı tespit edilmiş. Ancak; monitörün üst kenarı göz hizasından aşağıda olanlarda, monitör ve klavye aynı hizada bulunanlarda ve otururken öne doğru eğilenlerde boyun ağrılarında anlamlı bir artış tespit edilmiş.

Sonuç olarak bilgisayar kullanımı sırasında postür bozukluklarını engellemek için;

  • Uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalı,
  • Otururken hafif bir şekilde geriye yaslanarak yaklaşık 125 derece açı ile oturulmalı ve bel desteklenmeli
  • Kalçalar sandalyenin arkasına yaslanmalı
  • Başımızı öne veya arkaya doğru eğmeden dik ve nötr pozisyonda tutmalı,
  • Monitörün üst hizası göz seviyesinde olmalı ve uzaklığı kol uzunluğunu geçmemeli
  • Dirsekler 90 derece açıda olacak şekilde ve el bileği desteklenerek klavye ve mouse kullanılmalı, ön kol ve bilek aynı hizada olmalı
  • Otururken dizler 90-110 derece açıda olmalı ve bacaklarımız omuz genişliğinde açık olmalıdır.

Makalelerimiz