Lütfen vücudunuzdaki D Vitamini düzeyini düzenli olarak ölçtürün

Lütfen vücudunuzdaki D Vitamini düzeyini düzenli olarak ölçtürün

D vitamini kemik yapımı, kalsiyum ve fosfor metabolizması, çocuklarda büyüme, kas gücü, immun sistem düzenlenmesi ve kanser dâhil birçok hastalıktan koruma etkisi olan yağda çözünen bir hormon öncüsüdür.

D vitamininin bilinen 5 formu vardır. Ancak insanlarda Ergokalsiferol (Vitamin D2) ve Kolekalsiferol (Vitamin D3) etkili formlarıdır. Bu iki form biyolojik olarak inaktiftirler, karaciğer ve böbrekte aktif forma dönüştürülürler. Besinle alınan veya güneşe çıkılma sonrasında sentezlenen vitamin D ile serum 25 hidroksi vitamin D (kalsidiol) seviyesi yükselir. 25 hidroksi vitamin D düzeyi dolaşımda bulunan vitamin D seviyesinin en iyi göstergesidir. Ancak daha sonra başta böbrek olmak üzere deri, paratiroid bezi, kalın bağırsak, meme dokusu, prostat, immun sistem ve kemik hücrelerinde bulunan bir enzim olan 1 alfa hidroksilaz ile vücudumuzda aktif etki gösteren 1,25 dihidroksi vitamin D’ye dönüştürülür.

Vücudun D vitamini en iyi gösteren parametre karaciğerde depolanan 25 hidroksi vitanin D’dir. 1,25 dihidroksikolekalsiferol ise bize vitamin D’nin aktif formunu gösterir.

Bağırsaklarda flora bozukluğuna bağlı etkilenen bağırsak geçirgenliği, latend asidoza bağlı oluşan kalsiyum ve magnezyum metabolizma bozuklukları, böbrek hastalıkları, obesite, inflamatuar bağırsak hastalığı, ileri yaş düşük vitamin D düzeyi ile ilişkilidir.

Makalelerimiz