Priformis Sendromu ve Siyatik Sinir Ağrısı Nedir?

Priformis Sendromu ve Siyatik Sinir Ağrısı Nedir?

PRİFORMİS SENDROMU VE SİYATİK SİNİR AĞRISI NEDİR?

Siyatik siniri 4. ve 5. bel omurları arasından çıkan, pelvis dediğimiz leğen kemiğinden vepriformis kası altından geçerek topuğa kadar uzanan vücudumuzdaki en uzun sinirimizdir. Siyatik sinir ağrısı yani siyatalji ise vücutta siyatik sinirin geçtiği bölgelerde hissedilen ağrıya denir. Ağrı kalçadan ayağa doğru yayılır. Ağrı tablosuna hipostezi, parestezi, yanma ve güç kaybı eşlik edebilir.

Siyatik sinir %90 priformis kası altından, %10 ise priformis kası içerisinden geçer. Priformis kası kalça bölgesine gelen travma, tekrarlayan kalça-bacak hareketleri, ağır kaldırma, yokuş aşağı koşma, uzun süre bisiklete binme, sert zemine ve cüzdan üzerine oturma yada ters bir harekete bağlı olarak kasılabilir. Normalde priformis kası femurun dış rotasyonunu ve abduksiyonunuyani bacağın dışa doğru dönmesinden sorumlu olan kastır. Hastalar tipik olarak bacağı içe çevirme hareketine neden olan bacak bacak üzerine atma, yürüme ve otururken kalkma sırasında ağrının arttığını tariflerler.

Siyatalji sıklıkla lomber disk hernisi dediğimiz bel fıtığı tablosu ile sıklıkla karıştırılır. Bunun dışında kalça patolojileri ve tendinitler de dışlanmalıdır. Nadir de olsa bu patolojiler beraber de olabilirler. Priformis sendromu tanısında hastanın hikayesi ve fizik muayenesi önemlidir.

Fizik muayenede siyatik sinirin priformis kasından geçtiği nokta bastırmak ile ağrılıdır. Genellikle düz bacak germe testi de pozitiftir.

SİYATİK SİNİRDE NÖRALTERAPİ UYGULAMASI

Nöralterapi uygulamasında öncelikle segment tedavisi, priformis kasını innerve eden sakralpleksus dediğimiz sinir köklerine yönelik olarak sakral kanal enjeksiyonu, priformis kasının femur ve sakrum kemiklerine yapışma yerlerine ve kas içinde bulunan tetik noktalara lokal anestezik enjeksiyonu yapılır.

Tedaviye hastanın fizik muayene bulgularına göre sakroiliak eklem, sakral 1-2 spinal sinir enjeksiyonları da dahil edilebilir.

Makalelerimiz