Reviquant

ReviquantReviquant, çok hassas bir HRV (Heart Rate Variability-Kalp Hızı Değişkenliği) ve magnetik alan kombinasyonlu bir analiz cihazıdır.

Kalp hızı değişkenliği (HRV- Heart Rate Variability), otonom sinir sisteminin dengeli çalışıp çalışmadığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Otonom sinir sistemi kişinin iç organların; yaşam tarzı, beslenme ve dış uyaranlara göre düzenlenmesini sağlar. Otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik sistem olarak iki bölüme ayrılır. Sempatik sistem daha çok vücut zor durumda iken ve vücuda dışarıdan gelen uyarılarla savaşma sırasında aktifleşir. Sempatik sistem aktifleştiği sırada kalbin hızı ve kan basıncı artar. Parasempatik sistem ise sempatik sistemin aksine genel olarak sistemi yavaşlatırken, sindirim sistemini aktifleştirir. Parasempatik sistem daha çok yenilenme ve iyileşme dönemlerinde aktifleşir.

Sonuç olarak organizmaya gelen her uyarı kalp hızında bir değişikliğe neden olur. ReviQuant ile kalp hızı değişkenliği ölçümleri yapılırken, omurga sistemi üzerinden bedene magnetik dalga boyları gönderilir. Magnetik dalga boylarının iletimi sırasında kalbin vermiş olduğu tüm yanıtlar ve bu yanıtların nabız üzerinde oluşturduğu değişiklikler kaydedilir. Bu verilerin zaman ve frekans ekseninde analizleri yapılarak sonuçlar elde edilir.

ReviQuant sayesinde yapılacak hızlı tespitler başlıca şunlardır:

-Sinir sistemi üzerinde biyolojik analiz yaklaşımıyla tanı koyar

-Bedenin dengesini etkileyen faktörleri tespit eder

-Bedende yer alan toksik yüklenmeleri, besinlere karşı duyarlılık (entolerans) ve organlarının biyolojik durumunu gösterir

-Bedenin ağır metal yükünü ve bozucu alanları tespit eder

-Kişinin yaşıtlarıyla kıyaslanarak biyolojik durumunu tespit eder

-Hastanın fayda göreceği alanları ve tedavi potansiyellerini tespit eder

-Kişiye yapılan tedavinin takibinde önemlidir

-Hastada vereceğiniz ilaçların uyum halinde olup olmadığını tespit eder.

Makalelerimiz

Facebook Hesabımızı Takip Edin!

Facebook Logo Instagram Logo